دومین کنفرانس بین المللی صریر خامه / لاهور پاکستان

دومین کنفرانس بین المللی صریر خامه / لاهور پاکستان / تاریخ 8-12 march 2022  در دانشگاه هنر پنجاب

ارایه مقاله با موضوعیت ( تحولات تایپوگرافی ایران با الهام از نستعلیق در هنرهای کاربردی معاصر )، شرکت در نمایشگاه خوشنویسی و نقاشیخط و برگزاری ورکشاپ نقاشیخط و تایپوگرافی در حوزه گرافیک (طی دو روز پی در پی) توسط دکتر کاظم خراسانی، عضو هیات علمی دانشگاه، نماینده ایران در محل دانشگاه هنر ایالت پنجاب برگزار شد.