نمایشگاه مشترک

نمایشگاه مشترک

نمایشگاه مشترک خوشنویسی ونقاشیخط هنرمندان ایران وپاکستان . گالری ایجاز لاهور پاکستان بمناسبت هفته وحدت .اکتبر ۲۰۲۱

  • دکتر کاظم خراسانی