اینستالیشن آرت حروف محور

اینستالیشن آرت حروف محور

اولین اینستالیشن آرت حروف محور در مشهد 13 مهرماه در گالری حامی مشهد با حضور جمعی از هنرمندان افتتاح شد
در این اکران یک روزه ریاست محترم فرهنگ و هنر ارشاد اسلامی،استاد رضا زاهدی از اعضای انجمن هنرمندان پاریس،استاد علیرضا بهدانی،دکتر مهدی صحراگرد، و استاد احسان مهدوی بازدیدکنندگان این نمایشگاه را همراهی کردند.
این اثر توسط خانم مهسا دواچی کارشناس ارشد ارتباط تصویری و فوق ممتاز خوشنویسی با چالشی جدید به خوشنویسی سنتی،با راهنمایی دکتر کاظم خراسانی اجراء شده است.